Οι ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής Μοραΐτες σε εκδήλωση στο Πνευματικό κέντρο
του Δήμου Καλαμάτας το 2007. Χορεύει ο Μορφωτικός σύλλογος Μεσσηνίας.