"Πέντε μικρές λαϊκές φούγκες"

 

Απο ξένο τόπο

Φούγκα του Χάρου

Θρακιώτικος χορός

Λέρικη Σούστα

Θαλασσάκι