Συμμετοχές σε ηχογραφήσεις

 

Take Five Give Me Six

Η Αχάριστη

Τα Κλάματα

Ο Λούλιος

Αχ μελαχροινό

Η χήρα

Γενοβέφα