Από την εκδήλωση του Τμήματος Παραδοσιακής Μουσικής του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας
στην αίθουσα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας τον Μάιο του 2013