Οι Μοραΐτες με τη σχολή παραδοσιακής μουσικής του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας
πέρασαν το μεσημέρι της 16ης Δεκεμβρίου 2010 με τους γέροντες του Αλεξανδράκειου γηροκομείου.
Μαζί με τις ευχές τους μοιράστηκαν με τους τρόφιμους του Γηροκομείου αγαπημένα τραγούδια και σκοπούς.