"Πέντε μικρές λαϊκές φούγκες"

Name Play Duration
Από ξένο τόπο
Σταύρος Παναγιωτόπουλος

1:46 min
Φούγκα του Χάρου
Σταύρος Παναγιωτόπουλος

3:38 min
Θρακιώτικος χορός
Σταύρος Παναγιωτόπουλος

2:01 min
Λέρικη Σούστα
Σταύρος Παναγιωτόπουλος

1:34 min
Θαλασσάκι
Σταύρος Παναγιωτόπουλος

2:32 min